Контакт

  • Тел: + 389 (2) 6 136 700
  • Факс: +389 (2) 6 136 700
  • Мобилен: +389 (78) 305 234
  • contact@dalma.com.mk
  • 20 Октомври 9-4
    1000 Скопје, Македонија