KATERING INDUSTRIAL ME SHËRBIM

Ushqimi nga menutë paraprakisht të përcaktuara, përgatitet në kuzhinën industriale të “Dalma”, ndërsa përmes procesit të zinxhirit të ftohtë transportohet deri te qilari i klientit.
Fill para se të shërbehet, ushqimi ngrohet në furra induksioni dhe vendoset në pjesën e ngrohtë të linjës ngrohtë-ftohtë për shërbim.
Varësisht nga nevojat e kompanisë, ushqimi mund të shërbehet në dy mënyra – shërbimi nga punonjësit e Grupacionit “Dalma” ose sipas principit me vetshërbim.
Kjo mënyrë e shërbimit rekomandohet për klientë me më së paku 100 të punësuar.

NA KONTAKTONI!


  • Rr. Vele Markov nr. 6, 1000 Shkup Kutia postare 68
  • Tel/Fax: +389 (2) 6 136 700
  • contact@dalma.com.mk

  KATERING INDUSTRIAL

  • +389 78 33 76 51

  KATERING I RAFINUAR

  • +389 78 30 52 34

  PAJISJE ME QIRA

  • +389 71 21 96 30

  NA NDIQNI NË