KATERING INDUSTRIAL PA SHËRBIM (VAKTE TEKE)

Ushqimi nga menutë paraprakisht të përcaktuara përgatitet në kuzhinën industriale të “Dalma” dhe paketohet në paketime teke, ndërsa pastaj, përmes të ashtuquajturit zinxhir i ftohtë, transportohet deri te qilari i klientit.
Ushqimi i paketuar vendoset në pajisje paraprakisht të vendosura për ftohje dhe ruhet deri në kohën e shërbimit. Para konsumimit të vaktit, ushqimi ngrohet në furra mikrovalë.
Mënyra e këtillë e shërbimit të ushqimit ofron fleksibilitet gjatë kohës së konsumimit të ushqimit dhe është e përshtatshme për klientë me numër më të vogël të të punësuarve.

NA KONTAKTONI!


  • Rr. Vele Markov nr. 6, 1000 Shkup Kutia postare 68
  • Tel/Fax: +389 (2) 6 136 700
  • contact@dalma.com.mk

  KATERING INDUSTRIAL

  • +389 78 33 76 51

  KATERING I RAFINUAR

  • +389 78 30 52 34

  PAJISJE ME QIRA

  • +389 71 21 96 30

  NA NDIQNI NË